• Hanne Spiro Praegel den 03-02-2017

    Til elever og forældre

    Har du allerede valgt hvilken ungdomsuddannelse du vil søge ind på, og har du og dine forældre allerede kigget denne vejledning igennem: Vejledning til ansøgning, men synes alligevel det er svært at udfylde ansøgningen på optagelse.dk? 

    Så er I velkomne til at komme forbi vores Åben Vejledningscafé, se mere i vedhæftede fil. 

    Venlig hilsen
    UU-Gribskov

I 10. klasse Gribskov er vi optagede af, at du som elev bliver den bedste udgave af dig selv, oplever en stor personlig og faglig udvikling - og kommer et godt skridt i i retning af dine fremtidsdrømme.

Derfor har vi særlig fokus på:

- TRIVSEL

- FÆLLESSKAB

- LIVSDUELIGHED - BLIV STJERNE I DIT EGET LIV!

- GODE RAMMER

- FAGLIGT POTENTIALE