Siden vises bedst i Google Chrome. Hvis der benyttes Internet Explorer: Klik venligst på F5 tasten

OBLIGATORISKE FAG OG VALGFAG

Når du tilmelder sig 10. klasse Gribskov, vælger du mellem en gymnasierettet linje og en erhvervsrettet linje. Undervisningen på linjerne er således tilrettelagt efter, hvad du gerne vil efter 10. klasse.

Obligatoriske fag
I 10. klasse Gribskov er dansk, matematik, engelsk og idræt obligatoriske fag.

I dansk, engelsk og matematik er undervisningen differentieret og holddelt. Undervisningen bliver tilrettelagt, så du kan arbejde ud fra, hvor du er fagligt, og bygge videre på det, du kan. Du vil arbejde med fagene på forskellige og på mange nye måder. Mange af de temaer, vi arbejder med, har relation til dig, at være ung og det, der sker omkring dig. Et eksempel er, at vi sammen med en bank har et tema om at flytte hjemmefra, hvor du bl.a. skal lægge et budget.

I dansk og engelsk arbejder vi med forskellige temaer, genrer og perioder, der skal ruste dig til 10. klasses afgangsprøve - både mundtligt og skriftligt.

Job og uddannelse
I samarbejde med UU-Gribskov har vi job- og uddannelsesdage, hvor vi får besøg af folk fra det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, der fortæller om arbejds- og uddannelsesmarkedet.

Tilvalgsfag
Du har mulighed for at vælge fysik og eller tysk/fransk, der afsluttes med 10. klasses afgangsprøve.

Vi udbyder også ekstrakurser i matematik og engelsk til de elever, der har udfordringer i disse fag.

Valgfagslinje og øvrige valgfag
I 10. klasse Gribskov skal du vælge en valgfagslinje og herudover kan du vælge mellem en række valgfag.

Du kan vælge mellem tre valgfagslinjer:

Krealinjen med fokus på kunst, brugskunst, design, grafik, syning, smykker og meget mere. I nogle af timerne vil du få en bunden opgave, der udfordrer dig, dine evner og din kreative tilgang, mens der er frit spil i andre timer.

Outdoor-linjen med fokus på naturkendskab og alle de aktivitetsmuligheder, der er i naturen. Her prøver vi klatring på væg og i træer, kanosejlads, naturen som spisekammer, lejrliv, fisketur og mange andre fede aktiviteter.

Computerscience-linjen med fokus på at komme godt rundt i den digitale verden. Vi programmerer, arbejder med robotter og droner, snuser til E-sport, Minecraft og meget mere. 

En linje vælges for et halvt år ad gangen.

Herudover kan du vælge mellem en række valgfag, som kører i ca 3 måneder ad gangen:

Musikværksted, Film/medier, Sport/idræt, Sund mad og livsstil, mindfulness, yoga m.fl.

Endelig kan du få kursus i AppWriter og andre redskaber for dig, der er ordblind eller har læsevanskeligheder, men også for dig, der gerne vil have nogle gode hjælperedskaber i engelsk, tysk eller fransk.