ÅRET I 10. KLASSE GRIBSKOV

Du vil opleve, at året i 10. klasse er tilrettelagt anderledes, end det du kender fra folkeskolen. Din hverdag vil være meget varieret, og dit skema vil ændre sig fra uge til uge. Du vil her finde en beskrivelse af de vigtigste dele, der tilsammen gør 10. klasse Gribskov
 
Indskrivningssamtale
Før du starter i 10. klasse vil du blive inviteret til en inskrivningssamtale, hvor du sammen med dine forældre vil møde en lærer fra 10. klasse. I vil sammen tale om, hvorfor du vil gå i 10. klasse, og hvad du kan forvente af os og hvad vi forventer af dig.
 
Introtur
I den første uge tager vi på introtur. Formålet er at vi lærer hinanden at kende. På introturen vil du blive udfordret på mange niveauer både fagligt, socialt og fysisk.
 
Handleplan
I starten af 10. klasse udarbejder du sammen med din mentor mål for dit år i 10. klasse. Målene kan handle om mange ting f.eks. at du ønsker at blive mere moden, at forbedre dig fagligt, at få bedre karakterer, at møde nye kammerater, udvikle personlige egenskaber eller blive mere sikker på din fremtid. Det vigtigste er at det er dine mål. Din mentor vil i løbet at året sammen med dig lægge planer, der sikrer, at du når dine mål. Her på skolen bruger vi det program der hedder MinUddannelse.
 
Mentor
Du vil blandt lærerne få en mentor, der gennem hele året vil hjælpe dig til at have fokus med de mål, du selv har sat for 10. klasse. Din mentor vil udfordre og støtte dig, så du når dine mål
 
Grundskemauger
Grundskemaugerne ligner det, du kender fra grundskolen med undervisning i de obligatoriske fag. I 10 klasse Gribskov er fagene dansk, matematik, engelsk og idræt obligatoriske. Man kan tilvælge tysk/fransk og/eller fysik.
 
Vi udbyder også ekstrakurser i matematik, engelsk og dansk til de elever, der har udfordringer i de fag.

Emneperioder
I løbet af året vil tage emner op som f.eks. kunst og design, innovation og naturvidenskab eller flytte hjemmefra og økonomi, som vi arbejde intensivt med i en kortere eller længere periode.
 
Fokusuger
Fokusuger er individuelle perioder, hvor du i samråd med din mentor og ud fra dine mål for 10. klasse laver dit eget skema med både almindelige fag og valgfag/kurser. Du kan udfra de kurser, der udbydes selv vælge, hvilke fag du vil arbejde med. Det kan f.eks. være madlavning, psykologi, samfundsfag, idræt, biologi og kreative fag. Aktiviteterne kan både foregå i uddannelsescentret og ude af huset.

Vi laver endvidere læse- og skriveunderstøttende undervisning.

Vi gør meget ud af at bruge computere og de hjælpeprogrammer der findes, fx CD-ord.
 
Brobygning og praktik
Brobygning til ungdomsuddannelserne er en væsentlig del af 10. klasse Gribskov. Det skal gøre dig bedre rustet til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse efter 10. klasse samtidig med, at du får indblik i forskellige erhverv og studiemiljøer.
 
Alle elever skal i brobygning i 2 uger i løbet af efteråret. Målet er, at du får viden om nogle af de ungdomsuddannelser, du umiddelbart interesserer dig for. Det vil sige, at du stifter bekendtskab med de fag, niveauer, aktiviteter og arbejdsmetoder, som bliver brugt på de uddannelsessteder, du besøger, men også viden om uddannelses- og jobmuligheder indenfor området.
 
I 10. klasse Gribskov har du hvis du ønsker det og hvis du er i tvivl om hvilken uddannelse, du skal vælge efter 10. klasse mulighed for ekstra brobygningskurser eller erhvervspraktik. Det aftaler du med din mentor og UU-vejleder.
Du vil løbende evaluere de erfaringer du opnår i brobygning og praktik med din mentor og UU-vejleder, og sammen vil I justere din uddannelsesplan, hvid der er behov for det.
 
Ekskursioner
Vi kan lære og blive inspireret på mange måder. Det er derfor en naturlig del af 10. klasse Gribskov at tage på ture og ekskursioner i forbindelse med emneuger, uddannelsesvalg og valgfag.

Studietur

I løbet af skoleåret tager vi på en studietur til udlandet. Der vil være en egenbetaling til turen.
 
Uddannelsesvejledning
10. klasse Gribskov's UU-vejleder har kontor i uddannelsescentret, og vil være en del af din hverdag.
 
Foredrag og gæstelærere
10. klasse Gribskov har et stort netværk af mennesker med stor viden om et bestemt emne, og mennesker der har gjort nogle særlige livserfaringer. Mennesker der kan og vil dele deres viden.