Siden vises bedst i Google Chrome. Hvis der benyttes Internet Explorer: Klik venligst på F5 tasten

ÅRET I 10. KLASSE GRIBSKOV

Indskrivningssamtale

Før du starter i 10. klasse, bliver du inviteret til en indskrivningssamtale, hvor du sammen med dine forældre møder lærere fra 10. klasse og en UU-vejleder. I vil sammen tale om, hvorfor du vil gå i 10. klasse, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.

Introtur

Indenfor de første uger tager vi på introtur, hvor vi samarbejder med læringsakademiet True North og dygtige instruktører herfra. Programmet står på fællesskab og masser sjove, hyggelige og udfordrende aktiviteter.

Dine mål

I starten af 10. klasse udarbejder du sammen med din mentor mål for dit år i 10. klasse. Målene kan f.eks. handle om, at du ønsker at blive mere moden, forbedre dig fagligt, møde nye kammerater, udvikle personlige egenskaber eller blive mere sikker på dine valg for fremtiden. Det vigtigste er, at det er dine mål.

Mentor

Du vil blandt lærerne få en mentor, der vil udfordre og støtte dig gennem 10. kl.

Fag og linjer

Vi underviser i de obligatoriske 10. klassefag dansk, matematik og engelsk, og i tilvalgsfagene tysk, fransk og fysik/kemi.
Herudover har vi valgfagslinjer som f.eks. Krea og Outdoor og kortere valgfagsforløb som f.eks. musikværksted, film/medie, sport/idræt, sund mad og livsstil. Lærerne i 10. klasse har stor specialviden om hjælpemidler og muligheder for elever med ordblindhed eller læsevanskeligheder. Vi tilrettelægger både undervisningen i de obligatoriske fag og i valgfagene således, at du får gode muligheder for at følge med.

Brobygning og praktik

Brobygning til ungdomsuddannelserne er en væsentlig del af 10. klasse Gribskov. Det skal gøre dig bedre rustet til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse efter 10. klasse samtidig med, at du får indblik i forskellige erhverv og studiemiljøer.

Alle elever skal i brobygning i 1 uge i løbet af efteråret. Målet er, at du får viden om nogle af de ungdomsuddannelser, du umiddelbart interesserer dig for. Det vil sige, at du stifter bekendtskab med de fag, niveauer, aktiviteter og arbejdsmetoder, som bliver brugt på de uddannelsessteder, du besøger, men også viden om uddannelses- og jobmuligheder indenfor området.

I 10. klasse Gribskov har du, hvis du ønsker det, og hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge efter 10. klasse, mulighed for ekstra brobygningskurser eller erhvervspraktik. Det aftaler du med din mentor og UU-vejleder.

Du vil løbende evaluere de erfaringer du opnår i brobygning og praktik med din mentor og UU-vejleder, og sammen vil I justere din uddannelsesplan, hvid der er behov for det.

Ekskursioner

Vi kan lære og blive inspireret på mange måder. Det er derfor en naturlig del af 10. klasse Gribskov at tage på ture og ekskursioner i forbindelse med emneuger, uddannelsesvalg og valgfag.

Studietur
I løbet af skoleåret tager vi på en studietur til en europæisk storby. Der vil være en egenbetaling til turen.

Uddannelsesvejledning

UU-Gribskov bor ligesom os i Uddannelsescentret centralt i Helsinge, så du har altid nem adgang til den UU-vejleder, der er tilknyttet 10. klasse. Vi samarbejder tæt om brobygning til ungdomsuddannelserne, og UU er også behjælpelige, hvis du gerne vil i praktik i løbet af 10. klasse.