TRIVSEL

Det er de gode, tætte relationer eleverne imellem og til lærerne, der tæller! Det arbejder vi på hver eneste dag, for alle elever skal være en del af et betydningsfuldt og rart fællesskab.  

Det betyder, at vi har fokus på at have en god, positiv og tryg stemning i klassen og på skolen. Vi bruger vores forskellighed konstruktivt og ser det som en styrke, og som noget der beriger os og gør os rummelige og åbne som mennesker. Alle har nemlig noget godt at byde ind med.  

Lærerne arbejder tæt sammen om den enkelte elev og lægger desuden op til et tæt samarbejde med forældrene. Som elev får du en af lærerne som mentor, og sammen har I fokus på din trivsel og din personlige og faglige udvikling.