LIVSDUELIGHED - BLIV STJERNE I DIT EGET LIV!

10. klasse Gribskov har fokus på, at du bliver i stand til at træffe nogle gode valg for dig selv og for dit liv. Du skal lære de redskaber at kende, som kan hjælpe dig til at nå de mål og drømme, du har. Hvordan tager man ejerskab for sit liv? Hvordan lærer man at være vedholdende og finde troen på sig selv? Hvordan bliver man målrettet og fokuseret? Hvad betyder de venner, jeg omgiver mig med, for mit liv og min fremtid? Dette og meget mere har vi fokus på i den daglige undervisning og i vores samarbejde med læringsakademiet True North på introturen.