GODE RAMMER

Vi har gode fysiske rammer med god plads til alle. I vores fællesrum og cafe er der gode muligheder for sjove og hyggelige aktiviteter i og udenfor undervisningen, lektielæsning, eller man kan bare hænge ud efter skole. I idræt bruger vi Helsingehallernes gode faciliteter, ligesom vi i løbet af året besøger idrætsforeninger og -klubber. Er du til det kreative, kan du vælge nogle af vores kreative undervisningsforløb, hvor du fx arbejder med træsløjd eller udfolder dig i musikværkstedet. Den flotte natur, som vi har i nærområdet, inddrager vi i så vidt et omfang som muligt.

Vi er optagede af at møde alle elever der, hvor de er, og tage udgangspunkt i den enkeltes styrker og potentiale. Det betyder, at lærernes krav bliver tilpasset den enkelte. Man kan godt komme lidt ud på dybt vand indimellem, og så må man prøve sig frem, tage nogle chancer og nogle gange begå fejl. Det lærer man nemlig af, og det er der plads til hos os!